Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự ki�n

Thông tin hoạt động khoa

KẾ HOẠCH CUỘC THI VIẾT BÀI GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG - ĐOÀN TNCS TRƯỜNG TỔ CHỨC

 (XEM KẾ HOẠCH)

 THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TẶNG QUÀ CHO TÂN SINH VIÊN, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2015-2016

 THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ HỘI KHAI GIẢNG NĂM 2015 (10/10/2015)

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TÁC BÀI THƠ VẦN O CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thời khóa biểu

LỊCH HỌC CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, T H BÀO CHẾ, TH BỆNH HỌC PHẦN 2 14TC1,2,3 - CT1 CÓ ĐIỀU CHỈNH CẬP NHẬT

 (TẢI XEM)

LỊCH HỌC CÁC LỚP Y SĨ ĐA KHOA, Y HỌC CỔ TRUYỀN CÁC KHỐI 2015, BẮT ĐẦU TỪ 18/4/2016 CÓ ĐIỀU CHỈNH CẬP NHẬT MỚI NHẤT

(TẢI XEM)

LỊCH HỌC LỚP 15TC3YST1 BẮT ĐẦU TUẦN 28/3/2016 có điều chỉnh, cập nhật lịch TH Điều Dưỡng bắt đầu học từ 11/4/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH HỌC TIỀN LÂM SÀNG LỚP 15TC2YST1 BẮT ĐẦU 4/4/2016, CÓ ĐIỀU CHỈNH TỪ TUẦN 11/4/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

THÔNG BÁO MÔN HỌC VỆ SINH PHÒNG BỆNH CỦA LỚP YS15TC3YS1, 15TC2,3-CT1 HOÃN LẠI DO GV BỆNH, HS CHỜ LỊCH MÔN MỚI

 THÔNG BÁO MÔN HỌC VỆ SINH PHÒNG BỆNH CỦA LỚP YS15TC3YS1, 15TC2,3-CT1 HOÃN LẠI DO GV BỆNH, HS CHỜ LỊCH MÔN MỚI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LỚP CỦA LỚP 14TC1,2,3-CT1 BẮT ĐẦU HỌC TỪ 21/3 có điều chỉnh cập nhật ngày 18/3

(TẢI XEM)

LỊCH HỌC 14TC2YS1, 2, 14TC3YS1 HỌC TỪ TUẦN 21/3 ( HỌC TIỀN LÂM SÀNG)

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH HỌC KHÓA 2015 TIẾP THEO TỪ TUẦN 21/3/216 (TÂM LÝ GDSK, VS PHÒNG BỆNH)

 (TẢI XEM)

Còn tiếp >>

Lịch thi

LỊCH THI BỆNH HỌC YHCT P.1 LỚP YH14TC1-CT1, YH14TC2-CT1, YH14TC3-CT1+ VỆ SINH PHÒNG BỆNH LỚP YS15TC2-CT1, YS15TC3-CT1, YS15TC3-YS1, SVĐK + TÂM LÝ - GDSK LỚP YS15TC2-YS1, YS15TC2-YS2, SVĐK

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh học YHCT P1 (xem tại đây)

Danh sách thi Vệ sinh phòng bệnh (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

Danh sách thi Tâm lý - Giáo dục sức khoẻ (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP YS15TC2-YS1, YS15TC2-YS2, YS15TC3-YS1, SVĐK + SỨC KHOẺ TRẺ EM LỚP YS14TC2-YS1,YS14TC2-YS2, YS15TC2-YSN1, SVĐK

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

Danh sách thi Sức khoẻ trẻ em (xem tại đây) +Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI MÔN LT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN LỚP YS15TC2-YST1+YS15TC3-YST1+SVĐK + BỆNH CHUYÊN KHOA LỚP YS14TC2-YS1,2+YS14TC3-YS1+SVĐK

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Lý thuyết điều dưỡng (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh chuyên khoa (xem tại đây)

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ HP, Nợ MH sẽ không được dự thi.

LỊCH THI BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM LỚP YS15TC3-YST1+ SỨC KHOẺ SINH SẢN LỚP YS14TC2-YS1,2+YS14TC3-YS1+YS15TC2-YSN1+SVĐK

Lịch Thi (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh học truyền nhiễm (xem tại đây)

Danh sách thi Sức khoẻ sinh sản (xem tại đây) + Danh sách Sinh viên đăng ký  (xem tại đây)

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ HP, Nợ MH sẽ không được dự thi.

LỊCH THI THỰC HÀNH DƯỢC LÝ LỚP YS15TC2-YS1+YS15TC2-YS2+SVĐK

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách dự thi lớp YS15TC2-YS1,2 (xem tại đây)

Danh sách Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

 Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ HP, Nợ MH sẽ không được dự thi.

LỊCH THI SỨC KHOẺ SINH SẢN LỚP YS15TC2-YST1+BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM-XÃ HỘI LỚP YS14TC2-YS1,2+YS14TC3-YS1+ Y HỌC CỔ TRUYỀN LỚP YS14TC2-YS1,2+YS14TC3-YS1

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Sức khoẻ sinh sản (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh học truyền nhiễm xã hội (xem tại đây)

Danh sách thi Y học cổ truyền (xem tại đây)

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên, mã số sinh viên, sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

 

LỊCH THI LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ LỚP YS15TC3-YS1,SVĐK+BỆNH HỌC NỘI KHOA LỚP YS15TC3-YST1,SVĐK+ĐÔNG DƯỢC VÀ THỪA KẾ YH14TC2,3-CT1,SVĐK

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách sv dự thi lớp YS15TC3-YS1(xem tại đây) - SVĐK(xem tại đây)

Danh sách sv dự thi lớp YS15TC3-YST1(xem tại đây) - SVĐK(xem tại đây)

Danh sách sv dự thi lớp YH14TC2,3-CT1(xem tại đây) - SVĐK(xem tại đây)

Sinh viên kiểm tra tên - mssv , sai hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày.

LỊCH THI BỆNH HỌC NGOẠI KHOA LỚP YH14TC2,3-CT1

Lịch thi  (XEM TẠI ĐÂY)

Danh sách sinh viên dự thi  (XEM TẠI ĐÂY)

Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mã số sinh viên , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày.

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN CHO HSSV NĂM 2016-2017

Thông báo ( xem tại đây )

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 05.2016

Danh sách (xem tại đây)

Sinh viên đăng ký dự thi tốt nghiệp dự kiến tháng 05.2016 về khoa đăng ký , đối với sinh viên xin dự thi tốt nghiệp do chưa được thi đợt trước nợp bảng điểm về khoa. hạn chót 30/04/2016. Sinh viên theo dõi xét hồ sơ, học phí , điểm không nào dưới 5. Đầy đủ các điều kiện trên mới được xét dự thi tốt nghiệp.

 

THÔNG BÁO XÉT HỌC PHÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP LỚP YS14TC1-YS1 VÀ YS15TC1-YST1

Danh sách ( xem tại đây )

Lưu ý : Những sinh viên tô màu vàng là những sinh viên chưa đóng đủ học phí. Hạn chót đóng học phí xét tốt nghiệp 30/04/2016

THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05.2016 LỚP YS15TC1-YST1 VÀ YS14TC1-YS1

Xem điểm ( tại đây )

Lưu ý : Sinh viên xem điều chỉnh điểm, tất cả các môn phải trên 5 mới được xét dự thi tốt nghiệp. Han chót điều chỉnh 30/04/2016

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ XÉT THI TỐT NGHIỆP LỚP YS15TC1-YST1 VÀ YS14TC1-YS1

LỚP YS15TC1-YST1(xem tại đây)

LỚP YS14TC1-YS1(xem tại đây)

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 1 năm

·         Giấy báo nhập học (bản chính)

·         01 Bằng trung học phổ thông & sơ cấp hoặc trung cấp chuyên nghiệp (bản công chứng)

·         01 Học bạ hoặc bảng điểm tương ứng với bằng TN (bản công chứng)

·         01 Giấy khai sinh (bản công chứng)

·         01 Sổ hộ khẩu hoặc KT3 (bản công chứng)

·         01 Chứng minh nhân dân (bản công chứng)

·         01 Giấy khám sức khỏe

·         01 Sơ yếu lý lịch ( dán hình, xác nhận của địa phương hoặc cơ quan)

·         01 Giấy xác nhận hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có)

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm

·         Giấy báo nhập học (bản chính)

·         01 Bằng trung học phổ thông (bản công chứng)

·         01 Học bạ trung học phổ thông (bản công chứng)

·         01 Giấy khai sinh (bản công chứng)

·         01 Sổ hộ khẩu hoặc KT3 (bản công chứng)

·         01 Chứng minh nhân dân (bản công chứng)

·         01 Giấy khám sức khỏe

·         01 Sơ yếu lý lịch ( dán hình, xác nhận của địa phương hoặc cơ quan)

·         01 Giấy xác nhận hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có)

LƯU Ý : SINH VIÊN BỔ SUNG HỒ SƠ GẤP. HẠN CHÓT 30/04/2016

THÔNG BÁO SINH VIÊN THI LẠI TỐT NGHIỆP NỢP BẢNG ĐIỂM KÈM BIÊN LAI THI LẠI VỀ KHOA TRƯỚC NGÀY 30.04.2016 . DỰ KIẾN THI TỐT NGHIỆP VÀO GIỮA THÁNG 05.2016

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4,1/5

 (TẢI XEM)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT GIẢM HỌC PHÍ CHO NGƯỜI THÂN HỌC CHUNG TRƯỜNG

 (XEM THÔNG BÁO)

Còn tiếp >>

Tin tức

CHIẾN DỊCH KHÁM PHÁT THUỐC VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI CẦN ĐĂNG CHÂU THÀNH, AN GIANG

  

Đoàn Y bác sĩ tình nguyện Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng khám chữa bệnh, cấp thuốc miển phí tại xã Cần Đăng

 29/07/2015 47 Lượt xem

(Nguồn: http://chauthanh.angiang.gov.vn)

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình chính sách, chia sẽ những khó khăn với các hộ dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn; Ngày 19/7/2015, Đoàn Y – Bác sĩ tình nguyện Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, các hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cần Đăng.

 

Tại đây Đoàn Y Bác sĩ, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 70 gia đình chính sách và bà con nghèo, chủ yếu là khám tổng quát, khám răng, đo huyết áp khám mắt…., với kinh phí  trên 10 triệu 500 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn còn tư vấn cách chữa trị một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi và hỗ trợ thêm cho 70 cụ từ 65 tuổi trở lên./. (PHƯỚC THÀNH- THEO NGUỒN BÁO CHÂU THÀNH.AN GIANG.ORG.VN)

MÙA HÈ XANH VỚI CHIẾN SĨ LÀ SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC


Mùa hè xanh ở bệnh viện

29/07/2015 09:24 GMT+7

TT - Mùa hè này, tại ba bệnh viện Nhi Đồng 1, Ung bướu và ĐH Y dược, màu áo xanh tình nguyện của hơn 200 chiến sĩ ĐH Y dược TP.HCM chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà.

Các bác sĩ, sinh viên khoa dược, ĐH quốc tế Hồng Bàng đang sắp xếp thuốc để phát cho người bệnh tại huyện Châu Thành, An Giang - Ảnh: Quốc Anh
Các bác sĩ, sinh viên khoa dược, ĐH quốc tế Hồng Bàng đang sắp xếp thuốc để phát cho người bệnh tại huyện Châu Thành, An Giang - Ảnh: Quốc Anh

* Khám bệnh, phát thuốc tận nhà người già

Vào các giờ cao điểm, đội hình phân công hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Ung bướu, các chiến sĩ tổ chức dạy học, tổ chức vui chơi, sinh hoạt, chiếu phim, tặng quà cho các bé. Đặc biệt, đội hình chuyên tập huấn, hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân cách chăm sóc bệnh hiệu quả, đúng cách.

Theo bạn Võ Duy Tâm (thường trực ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh ĐH Y dược), việc đem những kiến thức đã học, chuyên môn của mình tình nguyện giúp các chiến sĩ trải nghiệm hơn với ngành nghề mình học, phần nào giúp đỡ những khó khăn của người nhà bệnh nhân.

* Trong khi đó, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, 16 y bác sĩ và sinh viên khoa dược ĐH quốc tế Hồng Bàng đã khám bệnh, phát thuốc (150 cơ số thuốc) tận nhà các gia đình chính sách nhân ngày 27-7. Đó là những gia đình có người già yếu, bị những bệnh như đau nhức khớp xương, huyết áp cao, viêm phổi, có người bại liệt nên các bác sĩ và chiến sĩ đã đến tận nơi thăm khám, trò chuyện và tặng thuốc miễn phí.

Tặng 5 căn nhà tình thương cho bà con

Ngày 26-7, chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Kinh tế TP.HCM đã chia tay bà con địa phương ở bảy xã của huyện biên giới Bù Đốp để về lại TP.HCM, kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh của trường. 

Suốt mùa chiến dịch, các đội hình đã xây dựng năm căn nhà tình thương trị giá 150 triệu đồng, tặng 20 bộ máy vi tính trị giá 60 triệu đồng, thành lập 20 tủ sách thiếu nhi, xây dựng khu vui chơi trẻ em trị giá 20 triệu đồng, sửa chữa 15 ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng, làm tám bảng tuyên truyền thông tin văn hóa trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các chiến sĩ còn tổ chức ôn tập hè, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền pháp luật, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vệ sinh môi trường... 

PHAN DƯƠNG (theo tin báo tuổi trẻ 29/7/2015)

 

 

NHỮNG BÀI THƠ VẦN O - CBNV, SV KHOA Y

 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NGÀY 13/10/2013 NIÊN KHÓA 2013-2015

CHƯƠNG TRÌNH VUI TRUNG THU CÙNG TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ 2013

    19g tối ngày 19 tháng 09 năm 2013 (15/8 âm lịch), khi màn đêm buông xuống dòng người bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vui tết trung thu. Bên cạnh đó không ít mảnh đời bất hạnh, phải mưu sinh cuộc sống bên  đường, không nhà ở, những cô chú công nhân vệ sinh phải vất vả quét dọn cho sạch thành phố mà không được chung vui sum họp bên gia đình mình. Ban chấp hành Đoàn TN Ban TC Y Dược đã mang niềm vui nho nhỏ chia sẽ cùng họ.

Thông Báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN CHO HSSV NĂM 2016-2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 05.2016

THÔNG BÁO XÉT HỌC PHÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP LỚP YS14TC1-YS1 VÀ YS15TC1-YST1

THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05.2016 LỚP YS15TC1-YST1 VÀ YS14TC1-YS1

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ XÉT THI TỐT NGHIỆP LỚP YS15TC1-YST1 VÀ YS14TC1-YS1

THÔNG BÁO SINH VIÊN THI LẠI TỐT NGHIỆP NỢP BẢNG ĐIỂM KÈM BIÊN LAI THI LẠI VỀ KHOA TRƯỚC NGÀY 30.04.2016 . DỰ KIẾN THI TỐT NGHIỆP VÀO GIỮA THÁNG 05.2016

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4,1/5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT GIẢM HỌC PHÍ CHO NGƯỜI THÂN HỌC CHUNG TRƯỜNG

Trang liên kết

Thông kê

Hôm nay: 29

Hôm qua: 507
Đang xem : 8
Đang xem toàn hệ thống: 1009

Khoa Y - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 213, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0862.760.954- Email: doctor@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn