Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự ki�n

Thông tin hoạt động khoa

KẾ HOẠCH CUỘC THI VIẾT BÀI GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG - ĐOÀN TNCS TRƯỜNG TỔ CHỨC

 (XEM KẾ HOẠCH)

 THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TẶNG QUÀ CHO TÂN SINH VIÊN, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2015-2016

 THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ HỘI KHAI GIẢNG NĂM 2015 (10/10/2015)

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TÁC BÀI THƠ VẦN O CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thời khóa biểu

LỊCH HỌC BH NGOẠI LỚP YS16TC1-YST1 BẮT ĐẦU HỌC TỪ 08/8/2016

 (TẢI XEM)

LỊCH HỌC MÔN LÝ LUẬN CƠ BẢN Y HỌC CỔ TRUYỀN LỚP 15TC2,3-CT1 BẮT ĐẦU VÀO 18/7/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH HỌC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LỚP 15TC3YS1 + 15TC3-CT1 BẮT ĐẦU NGÀY 18/7/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG LỚP YS 15TC2YS1, 2 15TC3YS1, YS15TC2,3- CT1, 16TC1YST1(Hệ 1 năm)

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH ÔN TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2016 CỦA SV ĐĂNG KÝ

LỊCH HỌC LỚP 15TC3YST1 HỌC SKSS, TIỀN LÂM SÀNG BẮT ĐẦU TỪ 4/7/ CÓ ĐIỀU CHỈNH

 (XEM TẠI ĐÂY)

LICH HỌC CẤP CỨU BAN ĐẦU LỚP CỔ TRUYỀN YH15TC2,3- CT1 BẮT ĐẦU NGÀY 4/7/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

LỊCH HỌC LỚP 16TC1YST1 MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮT ĐẦU 4/7/2016

 (XEM TẠI ĐÂY)

Còn tiếp >>

Lịch thi

LỊCH THI GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP YS15TC2-CT1, YS15TC3-CT1, THI LẠI

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi (xem tại đây)

Danh sách thi lại ( xem tại đây)

  *Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI NỘI, NGOẠI , SẢN, NHIỄM, YHCT LỚP YS15TC2,3-CT1, YS15TC2-YS1,2- YS15TC3-YS1, YS15TC3-YST1, YS16TC1-YST1

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi (xem tại đây)

Danh sách sinh viên thi lại (xem tại đây)

Danh sách sinh viên thi lại bổ sung  (xem tại đây)

 *Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI THỰC HÀNH DƯỢC LÝ LỚP YS15TC3-YS1, THI LẠI + BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM XÃ HỘI LỚP YS16TC1-YST1, THI LẠI

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Thực hành dược lý lớp YS15TC3-YS1 (xem tại đây) + Thi lại (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh Truyền nhiễm xã hội lớp YS16TC1-YST1 (xem tại đây)

 *Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

 

LỊCH THI THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP YS15TC2-YS1,2 , YS15TC3-YS1, HỌC LẠI-THI LẠI

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi (xem tại đây)

Danh sách Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

 *Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP YS14TC1-YS1, YS15TC1-YST1, THI LẠI

Lịch thi (xem tại đây) .

Danh sách thi (xem tại đây)

Danh sách Thiếu hồ sơ (xem tại đây)

Bảng điểm xét dự thi lớp YS14TC1-YS1, YS15TC1-YST1 (xem tại đây) . Sinh viên bị tô màu vàng là những sinh viên nợ môn không đủ điều kiện dự thi.

Danh sách sinh viên Nợ môn Lớp Thi lại (xem tại đây)

Lưu ý : Lịch thi có những thay đổi , sinh viên theo dõi Lịch thi. Danh sách sinh viên không được thi xem lý do tại mục hồ sơ hoặc điểm. Sinh viên kiểm tra tên , mã số sinh viên. Sinh viên đóng đầy đủ học phí, không nợ môn học và hồ sơ mới được xét dự thi. Trường hợp sinh viên nợ môn học thì phài trả nợ môn thì thi tốt nghiệp vào đợt tháng 10.2016. Sinh viên theo dõi lịch ôn tập trên trang web khoa Y . Sinh viên có sai sót báo về Khoa trước Lịch thi 1 tuần.

 

 

LỊCH THI BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC LỚP YH14TC1,2,3-CT1+ Y HỌC CỔ TRUYỀN, SỨC KHỎE TRẺ EM, BỆNH HỌC NGOẠI LỚP YS15TC3-YST1, DƯỢC LÝ LỚP YS15TC2,3-CT1

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Bào chế đông dược (xem tại đây)

Danh sách thi Y học cổ truyền (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

Danh sách thi bệnh học Sức khỏe trẻ em (xem tại đây)

Danh sách thi bệnh học Ngoại khoa (xem tại đây)

Danh sách thi Dược lý (xem tại đây) + Sinh viên đăng ký (xem tại đây)

*Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI CHĂM SÓC PHCN LỚP YH14TC1,2,3-CT1+ BỆNH HỌC NỘI KHOA LỚP THI LẠI + BỆNH HỌC YHCT VÀ ĐIỀU TRỊ P2 LỚP YH14TC1,2,3-CT1 +Y TẾ CỘNG ĐỒNG LỚP THI LẠI

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách thi Chăm sóc PHCN (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh học Nội khoa (xem tại đây)

Danh sách thi Bệnh học Y học cổ truyền và điều trị P2 (xem tại đây)

Danh sách thi Y tế cộng đồng (xem tại đây)

 *Lưu ý : Sinh viên kiểm tra tên , mssv , sai sót hoặc không có tên báo về khoa trước lịch thi 5 ngày. Sinh viên Nợ MH và Nợ HP sẽ không được dự thi.

LỊCH THI ANH VĂN 2 LỚP YS15TC2-YS1,2+YS15TC2-CT1

Lịch thi (xem tại đây)

Danh sách sinh viên dự thi vào trang web HBU - khoa đại cương

Còn tiếp >>

Thông báo

THÔNG BÁO VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN SAU NGÀY 10/07/2016

Tải về

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP CỦA LỚP 14TC1YS1 VÀ 15TC1YST1

THÔNG BÁO SINH VIÊN THI CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÀY 10/06/2016 KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHƯNG ĐƯỢC VÀO THI BỔ SUNG BIÊN LAI GẤP TRONG VÒNG 5 NGÀY SAU THI( KHÔNG SẼ HỦY KẾT QUẢ THI)

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN TRÁCH NHIỆM CHO BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2015-2106

Thông báo (xem tại đây)

Danh sách ban cán sự lớp được xét nhận tiền (xem tại đây)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI MÔN ANH VĂN 1,2

Thông báo (xem tại đây)

THÔNG BÁO KHÁM MẮT MIỄN PHÍ NGÀY 26 VÀ 27/05/2016

 Thông báo <xem tại đây>

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG ĐIỂM

Thông báo (xem tại đây)

THÔNG BÁO VIỆC TẠM NGƯNG CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP , CHỨNG CHỈ TẠM THỜI , BẢNG ĐIỂM TRONG NGÀY 23 VÀ 24/05/2016

Thông báo (xem tại đây)

Còn tiếp >>

Tin tức

CHIẾN DỊCH KHÁM PHÁT THUỐC VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI CẦN ĐĂNG CHÂU THÀNH, AN GIANG

  

Đoàn Y bác sĩ tình nguyện Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng khám chữa bệnh, cấp thuốc miển phí tại xã Cần Đăng

 29/07/2015 47 Lượt xem

(Nguồn: http://chauthanh.angiang.gov.vn)

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình chính sách, chia sẽ những khó khăn với các hộ dân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn; Ngày 19/7/2015, Đoàn Y – Bác sĩ tình nguyện Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, các hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cần Đăng.

 

Tại đây Đoàn Y Bác sĩ, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 70 gia đình chính sách và bà con nghèo, chủ yếu là khám tổng quát, khám răng, đo huyết áp khám mắt…., với kinh phí  trên 10 triệu 500 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn còn tư vấn cách chữa trị một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi và hỗ trợ thêm cho 70 cụ từ 65 tuổi trở lên./. (PHƯỚC THÀNH- THEO NGUỒN BÁO CHÂU THÀNH.AN GIANG.ORG.VN)

MÙA HÈ XANH VỚI CHIẾN SĨ LÀ SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC


Mùa hè xanh ở bệnh viện

29/07/2015 09:24 GMT+7

TT - Mùa hè này, tại ba bệnh viện Nhi Đồng 1, Ung bướu và ĐH Y dược, màu áo xanh tình nguyện của hơn 200 chiến sĩ ĐH Y dược TP.HCM chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà.

Các bác sĩ, sinh viên khoa dược, ĐH quốc tế Hồng Bàng đang sắp xếp thuốc để phát cho người bệnh tại huyện Châu Thành, An Giang - Ảnh: Quốc Anh
Các bác sĩ, sinh viên khoa dược, ĐH quốc tế Hồng Bàng đang sắp xếp thuốc để phát cho người bệnh tại huyện Châu Thành, An Giang - Ảnh: Quốc Anh

* Khám bệnh, phát thuốc tận nhà người già

Vào các giờ cao điểm, đội hình phân công hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Ung bướu, các chiến sĩ tổ chức dạy học, tổ chức vui chơi, sinh hoạt, chiếu phim, tặng quà cho các bé. Đặc biệt, đội hình chuyên tập huấn, hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân cách chăm sóc bệnh hiệu quả, đúng cách.

Theo bạn Võ Duy Tâm (thường trực ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh ĐH Y dược), việc đem những kiến thức đã học, chuyên môn của mình tình nguyện giúp các chiến sĩ trải nghiệm hơn với ngành nghề mình học, phần nào giúp đỡ những khó khăn của người nhà bệnh nhân.

* Trong khi đó, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, 16 y bác sĩ và sinh viên khoa dược ĐH quốc tế Hồng Bàng đã khám bệnh, phát thuốc (150 cơ số thuốc) tận nhà các gia đình chính sách nhân ngày 27-7. Đó là những gia đình có người già yếu, bị những bệnh như đau nhức khớp xương, huyết áp cao, viêm phổi, có người bại liệt nên các bác sĩ và chiến sĩ đã đến tận nơi thăm khám, trò chuyện và tặng thuốc miễn phí.

Tặng 5 căn nhà tình thương cho bà con

Ngày 26-7, chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Kinh tế TP.HCM đã chia tay bà con địa phương ở bảy xã của huyện biên giới Bù Đốp để về lại TP.HCM, kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh của trường. 

Suốt mùa chiến dịch, các đội hình đã xây dựng năm căn nhà tình thương trị giá 150 triệu đồng, tặng 20 bộ máy vi tính trị giá 60 triệu đồng, thành lập 20 tủ sách thiếu nhi, xây dựng khu vui chơi trẻ em trị giá 20 triệu đồng, sửa chữa 15 ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng, làm tám bảng tuyên truyền thông tin văn hóa trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các chiến sĩ còn tổ chức ôn tập hè, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền pháp luật, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vệ sinh môi trường... 

PHAN DƯƠNG (theo tin báo tuổi trẻ 29/7/2015)

 

 

NHỮNG BÀI THƠ VẦN O - CBNV, SV KHOA Y

 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NGÀY 13/10/2013 NIÊN KHÓA 2013-2015

CHƯƠNG TRÌNH VUI TRUNG THU CÙNG TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ 2013

    19g tối ngày 19 tháng 09 năm 2013 (15/8 âm lịch), khi màn đêm buông xuống dòng người bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vui tết trung thu. Bên cạnh đó không ít mảnh đời bất hạnh, phải mưu sinh cuộc sống bên  đường, không nhà ở, những cô chú công nhân vệ sinh phải vất vả quét dọn cho sạch thành phố mà không được chung vui sum họp bên gia đình mình. Ban chấp hành Đoàn TN Ban TC Y Dược đã mang niềm vui nho nhỏ chia sẽ cùng họ.

Thông Báo

THÔNG BÁO VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN SAU NGÀY 10/07/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP CỦA LỚP 14TC1YS1 VÀ 15TC1YST1

THÔNG BÁO SINH VIÊN THI CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÀY 10/06/2016 KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHƯNG ĐƯỢC VÀO THI BỔ SUNG BIÊN LAI GẤP TRONG VÒNG 5 NGÀY SAU THI( KHÔNG SẼ HỦY KẾT QUẢ THI)

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN TRÁCH NHIỆM CHO BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2015-2106

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI MÔN ANH VĂN 1,2

THÔNG BÁO KHÁM MẮT MIỄN PHÍ NGÀY 26 VÀ 27/05/2016

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG ĐIỂM

THÔNG BÁO VIỆC TẠM NGƯNG CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP , CHỨNG CHỈ TẠM THỜI , BẢNG ĐIỂM TRONG NGÀY 23 VÀ 24/05/2016

Trang liên kết

Thông kê

Hôm nay: 1348

Hôm qua: 865
Đang xem : 41
Đang xem toàn hệ thống: 619