Nội dung

 

  THÔNG BÁO QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - THI LẠI SINH VIÊN LÊN VĂN PHÒNG KHOA Y NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ - SAU ĐÓ SINH VIÊN LÊN ĐỊA CHỈ SỐ 03 HOÀNG VIỆT - Q.TÂN BÌNH ĐÓNG TIỀN VÀ KÝ XÁC NHẬN TRÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH . SINH VIÊN CẦM ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ LẠI KHOA. PHIẾU ĐĂNG KÝ SINH VIÊN PHOTO RA 2 BẢN . BẢN GỐC NỢP VỀ VĂN PHÒNG KHOA. BẢN PHOTO ĐỂ VÀO PHÒNG THI.

LƯU Ý: SINH VIÊN THI LẠI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SAU KHI BIẾT BIẾT KẾT QUẢ TRONG VÒNG 10 NGÀY. HỌC LẠI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC LỊCH HỌC 30 NGÀY.

PHIẾU ĐĂNG KÝ (TẢI VỀ)

 

  THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

(XEM TẠI ĐÂY)

  THÔNG BÁO XÉT HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2015-2016

data/Thông Báo Số 24.pdf

 

  THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

( TẢI XEM )

  THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG, GIẢM HỌC PHÍ VÀ MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH , SINH VIÊN CHÍNH QUY

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 1

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 2

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 3

  THÔNG BÁO: 14h30-Ngày 29/06/2014 các bạn học sinh khóa 12tc2,12tc3 còn nợ môn tập trung về văn phòng khoa

  Danh sách thi môn Quản Lý và Tổ Chức Y tế lớp 13TC2ys1,2, 13TC3ys, Sinh viên học lại, ngày thi 23/04/2014

(download)

  Khoa Y thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 9-3 và 30/4-1/5/2014

(download)

  THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI ANH VĂN 2 KHỐI 12 TC2YS

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HÈ, THU HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CÁC KHỐI Y SĨ

 ĐẠI HỌC QT HỒNG BÀNG

 KHOA Y

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02/7/2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGHỈ HÈ NĂM  HỌC 2012-2013

 

I.Nghỉ hè :

1. Thời gian từ : 15/7/2013 đến 11/08/2013 (4 tuần) . Riêng các môn đang học dở dang  và lịch thi các lớp sắp xếp học bù và thi cho xong.

Bắt đầu học lại từ ngày 12/08/2013.

2. Đối tượng được nghỉ hè :

1. Khối lớp 12TC2YS

2. Lớp 12TC3YS sẽ học Anh văn 1, Anh văn 2 thời gian từ 22/07 ( sẽ có lịch học cụ thể và được nghỉ bù sau.

3. Khối lớp 11TC2YS thực tập bình thường.

II.  Học phí:

-      Theo Quy định của Nhà trường, Học phí ổn định suốt khóa học.

-      Khối 11TC2YS nộp học phí kỳ 4, HS nào khó khăn chưa kịp đóng học phí phải nộp đơn gia hạn học phí , hạn nộp đơn :11/7/2013.

-      Khối lớp 12TC2YS : nộp học phí học kỳ 3 từ 12/8/2013 đến ngày 30/08/2013

Đề nghị HS chấp hành nghiêm túc.

                   Trưởng khoa

                         (đã ký)  

BSCK1. NGUYỄN ĐĂNG HOÀNH                                                                                                                                                                       

 

 

 

  THÔNG BÁO VỀ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHỐI 11TC2YS

 

 

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
KHỐI 11TC2-YSĐK
 
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2011-2013 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Khoa Y thông báo.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP:

+ HSSV Đã đóng đầy đủ học phí trong thời gian học tại trường.
+ HSSV Phải hoàn thành kết thúc học phần các môn học.
- Thời gian dự kiến xét điều kiện tốt nghiệp đến 01/9/2013
- Thời gian thi tốt nghiệp khỏang đầu tháng 09/2013 bắt đầu .

Lưu Ý: - Những sinh viên chưa đóng đủ học phí và còn nợ môn sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp

 

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC TRONG 3 ĐỢT THI TUYỂN SINH 2013(XEM TẠI ĐÂY)

  THÔNG BÁO KHẨN V/V ĐÌNH CHỈ THỰC TẬP ĐỐI VỚI HS CHƯA ĐÓNG HP HK 4

  THÔNG BÁO KHẨN V/V ĐÌNH CHỈ THỰC TẬP ĐỐI VỚI HS CHƯA ĐÓNG HP HK 4

  THÔNG BÁO KHẨN V/V RÚT SỔ ĐOÀN TỪ CÁC KHÓA 11TC1 VỀ TRƯỚC

             

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI, HỌC LẠI

 

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
KHOA Y        
                   
                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10   tháng  5 năm 2013
                   
                   
    THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THI LẦN 2, HỌC LẠI  CỦA LỚP
 11TC2-YS1,2,3,4,5,6,7,8
   
         
  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Khoa Y thông báo.

Hiện tại những môn đã thi kết thúc lần 1 đã có điểm, HSSV theo dõi điểm và Đăng ký Danh Sách thi lại lần 2 với lớp
 
Trưởng và nộp lại danh sách tại khoa Y.

HSSV đăng ký trước ngày 30/05/2013 để Thầy Cô lên lịch tổ chức thi lần 2

- Về việc đăng ký học trả nợ các môn học trong học kỳ hè, tháng 6, tháng 7, sinh viên đăng ký với lớp trưởng để được tổ chức học lại để kịp trả nợ trước thi tốt nghiệp.

Lưu Ý: -HSSV Phải hoàn thành học phần các môn học trước khi dự thi tốt nghiệp.
 
   
   
   
   
   
   
   
   

  THÔNG BÁO VỀ TRẢ NỢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỢT CUỐI

 

  

 

  THÔNG BÁO VỀ XÉT HỒ SƠ SINH VIÊN LỚP 11TC1YSĐK

  DANH SÁCH HỌC THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 

 

Trang liên kết

Thống kê

Hôm nay: 23

Hôm qua: 681
Đang xem : 10
Đang xem toàn hệ thống: 143